top of page
L'horari de l'Oreneta

Les jornades laborals i el ritme frenètic al qual sovint estem acostumats, poden dificultar la conciliació de la vida familiar amb la laboral. Per aquest motiu, proposem un horari flexible i adaptat a cada realitat.

Jornada completa

De 9.00 a 16.00 hores

Matí

De 9.00 a 12.00 hores

Tarda

De 12.00 a 16.00 hores

Matí i dinar 

De 9.00 a 13.00 hores

Acollida del matí

De 8.00 a 9.00 hores

A més, algunes tardes al mes obrim l’espai de 16:30h a les 18h per tal d’oferir tardes de joc compartit entre famílies i infants. En aquestes estones l’Oreneta està oberta a totes les famílies amb infants entre els nou mesos i els tres anys que tinguin ganes de gaudir d’un moment de joc en un ambient de calma.

bottom of page