L'horari de l'Oreneta

Les jornades laborals i el ritme frenètic al qual sovint estem acostumats, poden dificultar la conciliació de la vida familiar amb la laboral. Per aquest motiu, proposem un horari flexible i adaptat a cada realitat.

Jornada completa

De 9.00 a 16.00 hores

Matí

De 9.00 a 12.00 hores

Tarda

De 13.00 a 16.00 hores

Acollida del matí

De 8.00 a 9.00 hores

Acollida de la tarda

De 16.00 a 17.00 hores

A més, alguns dies a la setmana també obrirem l’espai a partir de les 17:00 hores per tal d’oferir tardes de joc compartit entre famílies i infants. En aquestes estones l’Oreneta estarà oberta a totes les famílies amb infants fins als 6 anys que tinguin ganes de gaudir d’un moment de joc en un ambient de calma.