top of page
El dia a dia a l'Oreneta

Pensem que els infants petits necessiten una estructura del dia senzilla, la qual, una vegada apresa, els permeti anticipar allò que vindrà després, proporcionant-los seguretat i calma.

Així doncs, proposem un funcionament del dia que, a més de ser sempre el mateix, sigui tranquil i relaxat, adaptat als ritmes i processos de cada infant.

El dia comença amb l’entrada relaxada dels infants amb les seves famílies, la qual pot durar de les 9:00 fins a les 9:45 hores, aproximadament. Es tracta d’una franja àmplia durant la qual convidem a les persones que acompanyen els infants a quedar-se el temps que necessitin per a poder acomiadar-se d’una forma pausada i amorosa. Cal dir que des del moment en què els nens i les nenes entren, ja tenen a la seva disposició els diferents espais que componen l’Oreneta, per tal de poder jugar lliurement segons allò que els interessi.

Un cop les famílies han marxat i els infants es troben situats, comencen les estones de joc lliure que només es paren per a poder satisfer les necessitats bàsiques dels infants, com són l'alimentació, el descans i els moments de cura personal.

A mig matí, gaudim d’esmorzar tots junts la fruita que cada nena i nen porta preparada a la seva carmanyola. A les 12 hores ens acomiadem d’aquells infants que marxen a casa i ens preparem per anar a dinar d’una forma tranquil·la i respectant en tot moment els ritmes de cada infant. Després de dinar,  proposem una estona de descans, durant la qual convidem als nens i les nenes a relaxar-se i a dormir si ho necessiten.

El dia a l’Oreneta finalitza a les 16 hores, amb la recollida també relaxada de les famílies. Prioritzem aquest moment per a fer un intercanvi entre famílies i acompanyants, d’allò que ha passat durant el dia, i així construir una relació propera i de confiança.

bottom of page