top of page
Temes d'interès

Per què no som una escola bressol?

El Petit Espai l’Oreneta no és una escola bressol per diversos motius. Els més destacats són els següents:

 

  • Volem tenir una ràtio petita d’infants per cada adult, la qual ens permeti poder acompanyar les nenes i nens en la seva individualitat, d’una manera propera i relaxada.

 

  • No volem separar els infants per edats ni que tinguin una aula pròpia per a cada grup, ja que preferim disposar d’un espai obert per a tots, on les propostes de joc s’adaptin a les diferents edats i necessitats.

 

  • Apostem per oferir un horari flexible que s’ajusti a les necessitats de cada infant i la seva família i, per tant, faciliti la conciliació de la vida laboral i familiar, d’una forma respectuosa cap a l’infant.

 

  • Oferim un lloc de trobada per a famílies, docents i persones interessades en l’educació i la criança respectuosa, proposant xerrades, tallers, formacions, moments de conversa compartida, etc.

Per què no separem els infants per edats?

Creiem que les nenes i els nens d’aquesta etapa es troben en un procés de creixement constant que avança amb molta velocitat, principalment per la curiositat que els provoca descobrir el món que els envolta. Pensem que el fet que els infants de les diferents edats d’aquesta etapa estiguin junts, enriqueix aquest procés de creixement, ja que permet que uns aprenguin dels altres d’una forma espontània i natural.

Com és l’esmorzar i el dinar a l’Oreneta?

Entenem els àpats com un moment que va més enllà de la pròpia alimentació ja que són estones que ens serveixen per coneixe'ns, compartir mirades, paraules i gestos que ens permeten apropar-nos una mica més.

Per a esmorzar, cada infant porta de casa una peça de fruita i les acompanyants ens encarreguem de preparar tota la fruita, per tal de compartir-la i menjar-la plegats.

Respecte el dinar, els nens i les nenes porten el menjar també de casa en un recipient de vidre i ens encarreguem de preparar-ho, tot i que en aquest cas cadascú menja allò que ha portat.

Per què treballem amb una ràtio petita d’infants?

Apostem per una ràtio petita d’infants perquè volem atendre les necessitats de cadascú d’una manera acurada i força individualitzada. Creiem que això només pot ser possible quan un adult ha de tenir cura d’un nombre d’infants suficientment reduït, que li permeti observar tot allò que succeeïx i conèixer cada nena i nen per a poder saber què necessita i donar-li la resposta adequada.

Com entenem l’adaptació?

Quan un infant ha de quedar-se en un lloc nou per a ell, necessita conèixer l’espai, els materials, els altres infants i les persones que l’acompanyaran, per a poder establir-hi un vincle i així, sentir-se a gust. Per a què això ocorri, creiem que és imprescindible que la nena o el nen senti la presència d’algun familiar, que l’acompanyi fins que es trobi segur en aquell entorn.

 

Així, proposem que un familiar proper a l’infant, es quedi a l’Espai acompanyant d’aprop el nen o la nena, però deixant espai per a què es faci el vincle amb les acompanyants. A mesura que tant infant com adult es van sentint còmodes, el familiar comença a marxar estones curtes, fins que l’infant es senti bé a l’Espai. Som conscients que aquest és un procés lent i creiem que és essencial que sigui respectat per a què l’infant acabi sentint-s’hi a gust a l’Oreneta.

bottom of page